Biomed Innovations korzysta z Funduszy Europejskich alokowanych przez PFR Ventures Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Inwestycje w innowacyjne start-upy  Starter (poddziałanie 3.1.1) w kwocie 50.000.000 zł.FE_IR_rgb