Kontakt

Siedziba:
Biomed Innovations sp. z o.o.
Natolin 15
92-701 Łódź

Biuro w Warszawie:
Pl. Trzech Krzyży 10/14
Budynek Ethos

E: info@biomedin.pl

Biomed Innovations korzysta z Funduszy Europejskich alokowanych przez PFR Ventures Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Inwestycje w innowacyjne start-upy Starter (poddziałanie 3.1.1) w kwocie 50.000.000 zł.FE_IR_rgb